32 As ’et effe kan… ja dan

Johan Kaart
De lieve Heer heeft man en vrouw geschapen
De één is zwak de andere is sterk
De lieve Heer heeft man en vrouw geschapen
Dus as ’et effe kan… ja dan
As ’et effe kan… ja dan
Doen de vrouwen fijn het zware werk

As ’et effe kan, as ’et effe kan
As ’et effe kan doen zij het zware werk

De sterke drank moest eigenlijk verdwijnen
Met de café’s in elke straat of steeg
De sterke drank moest eigenlijk verdwijnen
Dus as ’et effe kan… ja dan
As ’et effe kan… ja dan
Zuip ik zellef alle flessen leeg

As ’et effe kan, as ’et effe kan
As ’et effe kan dan zuip ik alles leeg

Je hebt as man zo weinig vreugde
Dus as ’et effe kan dan doe je daar wat an

Het vrouw’lijk schoon dat denkt direct aan trouwen
Het vrouw’lijk schoon wil boter bij de vis
Het vrouw’lijk schoon dat denkt direct aan trouwen
Dus as ’et effe kan… ja dan
As ’et effe kan… ja dan
Zorreg ik dat het vrijblijvend is

As ’et effe kan, as ’et effe kan
As ’et effe kan want anders gaat het mis
As ’et effe kan, as ’et effe kan
As ’et effe, effe effe kan

Ze koken soep voor arme mensen
Dus as ’et effe kan dan vreet ik daar niet van

Je mag je vrouw nooit bedriegen met een ander
Door al die kinderen is ze toch al overwerkt
Je mag je vrouw nooit pesten met een ander
Dus as ’et effe kan… ja dan
As ’et effe kan… ja dan
Zorg ik dat ze d’r niks van merkt

As ’et effe kan, as ’et effe kan
As ’et effe kan dan gaat dat onbeperkt
As ’et effe kan, as ’et effe kan
As ’et effe, effe effe kan
© 1956 Oorspr. With a little bit of luck Tekst: Alan Jay Lerner Muziek: Frederick Loewe. Nederlandse tekst: Seth Gaaikema