208 Komt vrienden in het ronde

Traditioneel
Komt vrienden in het ronde minnaars van enen stiel
Ik zal u gaan verkonden hoe ik aan ’t slijperswiel
De kost verdien voor vrouw en kind
Schoon blootgesteld aan weer en wind

Terlierelom terla
Van links om rechts om draait mijne steen
Door het roeren van mijn been ju ju ju juu

De kleermaker maakt kleren voor acht stuivers per dag
Wil hij zijn loon vermeren hij snijdt meer dan hij mag
Maar ik met mijne slijpersteen verdien meer op een uur alleen

Terlierelom terla
Van links om rechts om draait mijne steen
Door het roeren van mijn been ju ju ju juu

De schoenmaker, gezeten op ene pikkelstoel
Moet kaas en droog brood eten maar als ik nood gevoel
Dan slijp ik tot de avond toe en zo heb ik nooit arremoe

Terlierelom terla
Van links om rechts om draait mijne steen
Door het roeren van mijn been ju ju ju juu

De smid die moet hard werken gestadig voor het vier
Hij durft hem niet versterken met enen kan goed bier
Terwijl ik ga op mijn gemak soms ook wel met een lege zak

Terlierelom terla
Van links om rechts om draait mijne steen
Door het roeren van mijn been ju ju ju juu

Mijn vrouw die roept victoria over de slijpersstiel
Zij vindt de grootste gloria in ’t draaien aan mijn wiel
Mijn kind’ren hebben geen ongemak zij lopen met de bedelzak

Terlierelom terla
Van links om rechts om draait mijne steen
Door het roeren van mijn been ju ju ju juu

Sa vrienden, voor het leste all’ ambachten zijn goed
Maar ’t mijn is toch het beste schoon ik soms slapen moet
Op hooi en strooi in enen stal ik heb de kost voor niemendal!

Terlierelom terla
Van links om rechts om draait mijne steen
Door het roeren van mijn been ju ju ju juu
© 1897 Tekst Jan Bols