136 De zon schijnt voor iedereen

Johnny Jordaan
M’n vader was porder ik zie hem nog gaan
Wanneer hij des morgens moest porden
Al was het geen vetpot dat pordersbestaan
Toch deed ie ’t zonder te morren
Want ondanks zijn armoe leefde hij blij
En dikwijls dan zei ie tot mij:

De een is gesjochten de ander weer rijk
We zijn op de wereld niet allen gelijk
De een wordt geboren in een villa of slot
De ander roept mamma in een vochtige krot
Maar iets blijft hetzelfde of je arm bent of rijk
Dat is voor ons allen gelijk
Want kijk naar de hemel dan zie je ’t meteen
De zon schijnt voor iedereen

Ik denk aan die jaren nog dikwijls terug
’t Lijkt me zo kort nog geleden
Geen porder bestaat meer de tijd gaat zo vlug
Verleden wordt nimmer meer heden
Als ik aan die tijd denk hoor ik vader z’n stem
Dan klinken de woorden van hem:

De een is gesjochten de ander weer rijk
We zijn op de wereld niet allen gelijk
De een wordt geboren in een villa of slot
De ander roept mamma in een vochtige krot
Maar iets blijft hetzelfde of je arm bent of rijk
Dat is voor ons allen gelijk
Want kijk naar de hemel dan zie je ’t meteen
De zon schijnt voor iedereen
© 1955 Tekst: Pi Vèriss Muziek: Harry de Groot