118 Willem, wordt wakker

The Butterflies
Willem, wordt wakker, Willem!
Willem, wordt wakker, Willem!

Zo klonk ’t vannacht om één uur
Aan de andere kant van de muur
Het was de bange stem van de vrouw van onze linkerbuur
Toe Willem, wordt wakker!
Toe Willem, wordt wakker!

Wat is dat voor een vreemd geluid
Willem, kom je bed toch uit
’k Hoor gestommel in de gang
Ik ben zo vrees’lijk bang
Toe Willem, wordt wakker!
Toe Willem, wordt wakker!

Daarna was ’t een kwartier benauwend stil
Maar plots klonk door de nacht een rauwe gil
Toe Willem wordt wakker!
Toe Willem wordt wakker!
Ik hou het niet uit

Willem, wordt wakker, Willem!
Willem, wordt wakker, Willem!

Maar Willem gaf geen draad
De buurt was ten einde raad
Men sprong uit bed en weldra klonk het door de hele straat
Toe Willem, wordt wakker!
Toe Willem, wordt wakker!

En van de hele trammelant
Kwamen stukken in de krant
Willem werd beroemd
Want nu zingt heel het land
Toe Willem, wordt wakker!
Toe Willem, wordt wakker!
Toe Willem, wordt wakker!
© 1957 Oorspr. Wake up, little Susie Tekst en muziek: Boudleaux Bryant & Felice Bryant. Nederlandse tekst: Pierre Wijnnobel