103 Ik zou wel eens willen weten

Jules de Corte
Ik zou wel eens willen weten
Waarom zijn de bergen zo hoog
Misschien om de sneeuw te vergaren
Of het dal voor de kou te bewaren
Of misschien als een veilige stut
Voor de hemelboog
Daarom zijn de bergen zo hoog

Ik zou wel eens willen weten
Waarom zijn de zeeën zo diep
Misschien tot geluk van de vissen
Die het water zo slecht kunnen missen
Of tot meerdere glorie van God
Die de wereld schiep
Daarom zijn de zeeën zo diep

Ik zou wel eens willen weten
Waarom zijn de wolken zo snel
Misschien dat ’t een les aan de mens is
Die hem leert hoe fictief een grens is
Of misschien is het ook maar eenvoudig
Een engelenspel
Daarom zijn de wolken zo snel

Ik zou wel eens willen weten
Waarom zijn de mensen zo moe
Misschien door hun jachten en jagen
Of misschien door hun tienduizend vragen
En ze zijn al zo lang onderweg
Naar de vrede toe
Daarom zijn de mensen zo moe
© 1960 Tekst en muziek: Jules De Corte